H E L Y R E Á L L Á S

Z S I D Ó   S Z Á R M A Z Á S Ú   L Á T O G A T Ó I M N A K
Köszöntelek a honlapomon!

Örülök, hogy ellátogattál hozzám! Mint keresztény ember, az újszövetség tanítása szerint tekintek a zsidóságra és Izráelre, mint nemzetre. Hiszem, hogy egy tőről nő ki a Jahve-hívő zsidóság és a Krisztust-követő kereszténység - vagy ahogy Pál a Római levélben említi; a fa gyökere Izráel, a törzs az ágakkal pedig az egyház.
Nem tudok, és nem is akarok azonosulni a "keresztény" antiszemitizmussal.
Viszont látni kell azt, hogy mindaddig amíg Izráel meg nem találja a Messiást (aki meggyőződésem szerint Jézus Krisztus), addig a zsidóság nem tudja betölteni az Isten által rendelt szerepét a világban. Ezt a vákuumot és isteni küldetést ma más szellem (a Szent Szellem) tölti be (nem Jahve).
Mint ahogy Saul királyt elhagyta az Úr Szelleme és gonosz szellem kezdte gyötörni, úgy a jelenkori zsidóság is megtévesztő szellemek és sátáni erők uralma alatt áll. Ez nem újdonság, hiszen nem csak a zsidó ember, hanem minden ember a bűn és gonosz szellemek befolyása alatt áll a Jézusba vetett hit nélkül .

Jó meglátni Isten időzítéseit és terveit a világtörténelemben. Az Úr terve évezredeken keresztül az volt, hogy Izráelen keresztül mutassa be magát a pogány, Istentől elkülönült nemzetek számára, hogy törvényt adjon és megmutassa az Ő értékrendjét. De a Törvény és az állat-áldozat magában alkalmatlan volt az embert lelkiismeretében megtisztítani a bűntől. Erre bizonyíték Izráel történelme, ezért Isten egy ÚJ szövetséget kötött az emberrel, amit egy testi származása szerint zsidó ember vérével, Jézus vérével pecsételt meg. Ő a zsidóság és a nemzetek reménysége. Akik őt elfogadják, azok megmenekülnek, akik pedig elvetik, akár zsidó akár magyar akár amerikai, akár arab, elvesznek.
Tovább
"Mert tanúskodom mellettük, hogy Isten iránti buzgóság van bennük, de nem a helyes ismeret szerint." Római levél 10,2
Tovább