H E L Y R E Á L L Á S

V A L L Á S O S   L Á T O G A T Ó I M N A K
Köszöntelek a honlapomon!

Mivel Te része vagy már valamilyen vallási közösségnek, nem kezdem most "Ádámtól és Évától".
A mai materialista és ateista hátterű világunkban már az is nagy dolog, hogy valaki felvállalja a másképp gondolkodást, pontosabban, hiszi a természetfeletti Isten létezését és értékrendeket fogad el és gyakorol.
Mint keresztény ember, szükségesnek tartom, hogy különbséget tegyünk a hitvallás és a vallás között, valamint az ezek hátterében meghúzódó lényeg között.
A keresztény hitvallás a Krisztus cselekedeteiről szól, míg a vallás általában a MI cselekedeteinkről. Ennek a különbségnek a megértése létfontosságú minden ember számára.


A Bibliában a kezdetektől nyomon követhető a hit és a vallás vonalainak külön forrásból való indulása és később a szétválása. Már Káin és Ábel történetében látható a két "hit-rendszer" különbsége majd szemben állása. Míg Káin a maga által elképzelt módon közeledett az Istenhez, addig Ábel az Isteni mintát követve engesztelő áldozat bemutatásával ment Isten elé.
Az egyikre Isten áldólag és jóváhagyólag tekintetett, a másikra viszont rá sem nézett. Miért? Nem Isten szeretetében volt hiány, hanem Káin szívében volt hiány: a hit.
Tovább
"Mert tanúskodom mellettük, hogy Isten iránti buzgóság van bennük, de nem a helyes ismeret szerint." Római levél 10,2
Tovább