Ahány ember, annyi igazság. Ahány filozófia, annyi vélemény. Ahány vallási vezető annyi tanítás. Ember legyen a talpán valaki ha rátalál az igazságra.
Nekem is egyedül Isten kegyelme által adatott meg, hogy megismerjük az igazságot, ami nem egy filozófia, nem egy vallás és nem is egy nagy tanító. Az igazság egy személy, aki Jézus Krisztus. Ha valaki vele találkozik, akkor eljut a teljes igazságra az élet minden kérdésében. Ebben próbálok itt segíteni a különféle vallások legfontosabb jellemzőinek bemutatásával, hogy ne vesszél el a vallások útvesztőiben.
Krisztus Budapesti Egyháza
"Pilátus így szólt hozzá:
„Mi az igazság?"
Muszlimok útja a reménység felé

H E L Y R E Á L L Á S

V A L L Á S O K   -   M I   A Z   I G A Z S Á G ?  M I H E Z   K É P E S T   I G A Z S Á G   A Z   I G A Z S Á G ?
A katolicizmus, valóban kereszténység?
Rasszelisták ("Jehova tanúi")
Mormonok - Az utolsó napok szentjei
Univerzális élet 1. - egyetemes üdvösség hirdetői
Univerzális élet 2.
"És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet.." János evangéliuma 16,8
Tovább