H E L Y R E Á L L Á S

K A T O L I C I Z M U S  =   K E R E S Z T É N YS É G ?
Tovább
Információk olyan jószándékú katolikus embereknek, akik keresik Istent és az Ő bibliában
kijelentett igazságait

Engem katolikusnak "kereszteltek" csecsemő koromban, de soha nem értettem
- mit jelent az áldozás és áldozni menni? 
- mit jelent a mise?
- miért vezették be a cölibátust (= papi nőtlenséget), pedig a biblia nem írja elő?
- miért mondják, hogy akire vizet öntenek csecsemő korában, az már keresztény,
pedig utána Istentől elfordult életet él?
- miért csókolgatják Mária képét?
- miért imádkoznak Máriához és a szentekhez? Nem Jézus az egyedüli közbenjáró
Isten és az emberek között?
- miért kell Máriához imádkoznom, hogy Jézus és az Atya meghallgassa az imámat?
- miért kell gyónni a papnál és miért nem kaphatok közvetlen bűnbocsánatot Istentől?
- miért szólítják atyának a papot, amikor Jézus azt mondta, hogy ne szólítsatok atyának
senkit a földön?
- miért csókolnak kezet a papoknak?
- miért a pápát tartják az Isten földi helytartójának?
- miért tanítják azt, hogy van purgatórium, amikor a bibliában ilyenről nem beszél Isten?
- miért imádkoznak halottakért, amikor az ő sorsukon Isten sem változtat már?

?
... így tettétek érvénytelenné Isten Igéjét a ti hagyományotokért ...
Aktuális