Mindkét nemet szerettem  >
Utolsó idők jelei  >

H E L Y R E Á L L Á S

Üdvözöllek honlapomon!

Mindenekelőtt hadd mondjam el, miért csináltam külön oldalt minden specifikus hátterű látogató számára.
Hívő ember vagyok és nem vallásos keresztény! Ez azért fontos, mert a hitem az Isten mérhetetlen kegyelmén alapszik és nem a jóságomon vagy alkalmasságomon. Tudom, hogy a biblia azért foglalkozik pl. a homoszexualitás témájával, mert Istennek van üzenete és megoldása erre a dologra is.
H O M O S Z E X U Á L I S   L Á T O G A T Ó I M N A K
Tovább
Hidd el, hogy az Isten nem az emberre mond ki bármilyen értékítéletet és én sem, hanem a cselekedetre. Hiszem, hogy az Isten el tudja választani bűneitől az embert. Sőt, el is tudja venni a bűnöket bármi legyen is az! A bibliában természetesen a szabadítás ígérete az ellenségtől való szabadításra vonatkozik és nem a barátainktól való szabadításra.
A biblia bemutatja Isten tervét a teremtésben az ember számára, amikor férfivá és nővé teremtette őket azzal a céllal, hogy szaporodjanak és töltsék be a földet. Ebben a küldetésben egyértelmű az Isten terve, sőt parancsa az embernek. Ami a folytatást illeti, láthatjuk a bűnnek a munkáját és a helyreállítás folyamatát is. Az Isten ellen lázadó ember külön kultúrákat hozott létre és az erkölcsi romlás egyre többféleképpen jelent meg az emberiség életében. Az 1 Mózes 18:20-ban látjuk Isten hozzáállását a homoszexualitás bűnéhez is, majd a későbbi ítéletet, ami kénköves tűz volt az égből és mindent elpusztított. Vajon ez volt Isten akarata? Nem! Egy kicsit előrébb a 14:20-24 versekben láthatjuk, ahogy Isten Ábrahámon keresztül megszabadítja Szodomát az ellenségeitől, de ők ennek ellenére nem térnek meg. Ilyen az ember!


Szabadulás 27 évnyi homoszexuálitásból