H E L Y R E Á L L Á S
H A M I S   E G Y H Á Z
Meneküljetek Babilonból, mentse mindenki az életét, ne vesszetek el az ő bűne miatt! Jeremiás 51,6

Mert hamis krisztusok és hamis próféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék - ha lehet - a választottakat is. Máté evangéliuma 24,24


2014. január: Egységre felhívó üzenet a pápától
2014: Jim Caviezel (Passió c. film főszereplője) színész üzenete a keresztényeknek
2013: Steve Hill az egyházban bekövetkező szellemi lavináról