H E L Y R E Á L L Á S
A   B Ű N   Ú T J A   ...    a  h a l á l b a   v e z e t 
Animációs film a
függőség hatalmáról.

5 p

VAN egy VALAKI,
aki képes meg-
szabadítani, minden
kényszeres
függőségtől,
ha akarod:
az Úr Jézus Krisztus.
A jó hír
"Van út, amely az ember előtt egyenesnek látszik, de végül a halálba vezet." Példabeszédek 16:25

Youtube link >